No. Image Name Designation Address Mobile No. Tel. No E-mail ID
1 Shri Ganapatbhai K. Patel Chairman Mehsana - - -
2 Shri Ajit N. Shah Member Ahmedabad - - -
3 Shri Hemalbhai R. Patel Member Anand - - -
4 Shri Nitinbhai M. Patel Member Pardi - - -
5 Shri Punjabhai R.Odedra Member Porbandar - - -
6 Shri Lakhabhai M. Keshwala Member Jamnagar - - -